Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Mehedinti
 

  

 

PROGRAM ZILNIC DE LUCRU

                                                                                                             pe luna  noiembrie 2019

 

 

 

PROGRAM (orar)

data

LA SEDIUL FILIALEI

TEREN

(DEPLASARE LA CABINETE*)

 

 

01.1-30.11.2019

9-17

 

 

 

 

 

Întocmit

Auditor de calitate

 

Filip Mirela Benedicta 

 

Luat la cunoştinţă

Coordonator filială

Firulescu Simona

                                                                                                                             

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Va aducem la cunostinta ca potrivit Hotararii Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. nr.09/155 din data de 24 iulie 2009 si a Normelor 1500/2009 privind evidenta si gestionarea membrilor, s-a aprobat unificarea celor doua formulare respectiv: ,,Declaratia anuala ” si  ,, Raportul anual privind auditul de calitate”, intru-un document de raportare unic, numit ,, Raport anual de activitate”.Raportul anual de activitate este solicitat de CECCAR pentru monitorizarea activitatii desfasurate de membrii sai in conformitate cu Regulamentul privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile.

Membrii Corpului au obligatia de a intocmi si de a transmite filialei un raport anual, iar nedepunerea aceastuia la termenul stabilit conform art. 14 din Regulamentul privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile si art. 124  din Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR,  constituie caz de abatere disciplinara. Raportul anual privind auditul se refera la perioada incheiata la data de 31 decembrie a fiecarui an.     Auditorii de calitate cu ocazia efectuarii  auditului de calitate la cabinetele membrilor au obligatia de a verifica acuratetea raportului anual pe ultimii 3 ani si probele care vin in sustinerea celor declarate in aceste rapoarte.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

norma_35.pdf

fisa-optiuni.pdf

model   dosar  permanent.doc

model dosar  anual.doc

chestionar   audit 

Declaratie incompatibilitate.doc

Tehenici de  control pentru asigurarea  respectarii reglementarilor  contabile.doc

Decont  cheltuieli expertiza.doc

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009