Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Mehedinti
 

 

 

 

EXPERŢII CONTABILI şi CONTABILII AUTORIZAŢI, SENATORI ŞI DEPUTAŢI în PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), va adresează prezentul

APEL

pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor privind obligația expertilor contabili, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro.

CECCAR solicită eliminarea acestor prevederi care încalcă grav secretul profesional deoarece obligația de raportare către ANAF a operațiunilor care depășesc un anumit plafon valoric transformă expertii contabili în agenți administrativi și știrbește grav independența profesională a expertului contabil. Prevederile art. 67 din proiectul susmenționat precizează că legea fiscală recunoaște dreptul expertului contabil si contabilului autorizat de a refuza furnizarea de informații către organul fiscal, cu privire la datele de care a luat cunoștință în exercitarea activității sale profesionale.

În mod contradictoriu, art. 62 din același proiect impune expertilor contabili, precum si altor profesii libere, obligația de a raporta operațiunile de peste 5.000 de euro sau echivalentul acestei sume, despre care au luat cunoștință, inclusiv pe cele sub acest plafon valoric care sunt mai multe și „par a avea o legătură între ele”. Această prevedere este inacceptabilă și este de natură să genereze abuzuri, inclusiv sub forma unor presiuni ce afectează grav secretul profesional al expertilor contabili si contabililor autorizati – singurul criteriu care garantează, prin conștiința profesională, confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință expertul contabil, confidențialitate ce constituie temeiul încrederii în profesia de expert contabil si contabil autorizat.

Confidentialitatea, principiu important in codul Etic al profesionistilor contabili, precum si secretul profesional reprezinta garanții ale profesiei legale de expert contabil si de contabil autorizat fiind sunt grav afectate de modificarile propuse in proiect. Potrivit art. 62 din proiect:

„(1) Entitățile prevăzute la art. 10 lit. b) – k) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cele care realizează transferuri electronice de numerar, sunt obligate să transmită organului fiscal central, zilnic, operațiunile în lei sau în valută despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. Prin operațiuni ce par a avea o legătură între ele se înțelege operațiunile aferente unei singure tranzacții decurgând dintr-un singur contract sau înțelegere de orice natură între aceleași părți a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici de 5.000 euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiași zile.

(2) Conținutul informațiilor, standardul de transmitere, tipurile de informații în legătură cu operațiunile și soldurile aferente conturilor bancare, precum și procedura de transmitere a informațiilor prevăzute la art. 61 și în prezentul articol se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”

CECCAR nu acceptă să raporteze zilnic informații organelor fiscale, în formatul, cu conținutul și detaliile pe care le va stabili Președintele ANAF, prin norme infraparlamentare, pe baza unei norme de atribuire de competență într-un domeniu ce vizează activități care țin de domeniul vieții private a clienților ori de secretul comercial al afacerilor, cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor legale specifice privind secretul profesional.

Precizam că în dreptul comunitar și internațional, principiul confidențialității și al secretului profesional al expertului contabil este recunoscut ca având un rol fundamental în derularea afacerilor si in desfasurarea activitatii de expertiza contabila si contabilitate fiind integrate si in codul etic al profesionistilor contabili la nivel national si international.

În consecință, este imperios necesară eliminarea din categoria celor obligați de a face astfel de raportări a expertilor contabili, si a altor profesii libere, care altfel sunt puși în situația de a furniza informații în privința clienților cu privire la date despre care au luat cunoștință în exercitarea activității lor.

In acest sens, solicitam ajustarea proiecul de modificare al Codului de Procedura Fiscala, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor privind obligația expertilor contabili si a contabililor autorizati, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro deoarece sunt contrare reglementarilor cu privire la principiul confidentialitatii si obligativitatea mentinerii secretului profesional.

 

Cu stima,

Presedinte,

Prof.univ.dr. Robert Aurelian Sova

 

 

C.E.C.C.A.R. Filiala Mehedinţi organizează în data de 28.03.2015  începând cu ora 9.00 la sediul filialei din Drobeta Turnu Severin str. Antonini nr.3 seminarul de Fiscalitate , susţinut de  domnul Dobre Florin dr.  în economie şi secretar general al Asociaţiei generale de fiscalitate filiala România.

 

Pentru a  confirma participarea dvs. la acest seminar  vă rugăm să ne transmiteţi pe adresa de email ceccarmehedinti@ceccarmehedinti.ro  confirmarea participarii , până cel târziu vineri 13.03.2015 ora 16.00.

 

Taxa de participare la seminar este de 150 lei pentru membri CECCAR si 200 lei pentru nemembri.

 

 

 

 

 
 
 
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania este principalul organism care gestioneaza  profesia contabile din Romania cu puternica recunoastere internationala, autonom , neguvernamental, non-profit si de interes public.  Cu o dezvoltare remarcabila la nivel national, CECCAR este reprezentat in toate cele 42 judete ale tarii, prin filialele sale teritoriale.
Filiala CECCAR Mehedinti  ,  are in prezent un numar de 576  membrii din care :297 experti contabili liber profesionisti sau angajati, 25 contabili autorizati liber profesionisti sau angajati, 179 membri inactivi,40 membri cu statut incert , 35 societati comerciale si 43 stagiari.

Conducerea filialei este asigurata de organele alese si cele executive .
In prezent Consiliul filialei, este compus din 3 membrii alesi de Adunarea Generala a membrilor CECCAR : Dl. expert contabil Bosoanca Iulian Cristian -  presedinte al filialei Mehedinti, expert contabil Litoiu Marina- membru titular, expert contabil Tiuca Emil Costinel - membru titular,expert contabil Dincă Luminita -membru titular si contabil autorizat  Vior Gheorghe-membru titular.
Biroul permanent al Consiliului filialei Mehedinti este format din:  Dl. expert contabil Bosoanca Iulian Cristian - presedinte al filialei Mehedinti ,  expert contabil Tiuca Emil Costinel- membru titular si Litoiu Mariana- membru titular .

Conducerea executiva este asigurata de d-na Firulescu Simona, sef Birou evidentă Tablou cu atributii de coordonare a fililaei .

Monitorizarea calitatii serviciilor expertilor contabili si a contabililor autorizati si activitatea de expertiza contabila se efectueaza prin auditorul de calitate, expert contabil Filip Mirela Benedicta.

Sef birou administrativ - d-na Luminita Nicola .
Sef birou evidenta tablou - d-na  Simona Firulescu.
Sef birou stagiu si dezvoltare profesionala continua d-nul  Dumitrescu Serju.

Cenzorul filialei d-na Raducu Ecaterina asigura verificarea incadrarii in reglementarile legale ale activitatii financiare a filialei.

Eventualele nerespectari a normelor profesionale de catre membrii CECCAR intra in competenta de solutionare a Comisiei de disciplina ce activeaza la nivelul filialei si care are in componenta sa expertii contabili: dl.Stiuca Florin -presedinte,  dl. Dumitrele Dorin - membru, dl Boruga Florin - membru , dl. Veselu Leonard membru.


In prezent exista o permanenta preocupare pentru imbunatatirea comunicarii cu membrii filialei , societatile comerciale, institutiile publice, organisme profesionale si se depun eforturi pentru ridicarea nivelului profesional al membrilor,  cresterea calitatii serviciilor prestate , dezvoltarea si diversificarea serviciilor profesionale,  preocuparea continua pentru obtinerea si mentinerea competentelor profesionale la inalte standard conforme cu cerintele internationale.
 
E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009