Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Mehedinti
 

Nota   privind  unele masuri   pentru dezvoltarea    profesiei.pdf

 

A. Măsuri pentru stimularea dezvoltării profesiei

I.   Măsuri pentru încurajarea formelor superioare de exercitare a profesiei

1. Pentru stimularea operaţiunilor de concentrare se stabilesc următoarele măsuri:

a.    Reducerea cu 50% a cotizaţiei variabile datorată pentru primul an de  activitate de către societatea de expertiză contabilă sau decontabilitate înfiinţată prin fuziunea a două societăţi de expertiză contabilă sau de contabilitate şi care are cel puţin 10 angajaţi cu contracte potrivit legislaţiei muncii.

b.    Pentru grupurile sau holding-urile formate prin asocierea a două saumai multe societăţi de expertiză contabilă şi/sau de contabilitate şi care sunt înregistrate potrivit legii:

-      reducerea cu 10% a cotizaţiilor fixe şi variabile datorate de societăţile din grup (holding) pe toată perioada cât fac parte din grup (holding).

-      scutirea de la plata cotizaţiei variabile de către grupul (holding-ul) creat prin asocierea a două sau mai multe societăţi de expertiză contabilă sau de contabilitate membre ale Corpului.

2. Pentru stimularea exercitării profesiei în societăţi de expertiză contabilă sau de contabilitate se stabilesc următoarele măsuri:

 a. Scutirea de la plata cotizaţiei variabile în primul an de activitate, pentru societăţile de expertiză contabilă şi de contabilitate înfiinţate după 1 ianuarie 2012.

 b. Reducerea cu 10% a cotizaţiei variabile pentru societăţile de expertiză
contabilă şi de contabilitate care au un număr de 3 - 6 angajaţi cu
contracte potrivit legislaţiei muncii.

 c.  Reducerea cu 15% a cotizaţiei variabile pentru societăţile de expertiză contabilă şi de contabilitate care au un număr de 7 - 10 angajaţi cu contracte potrivit legislaţiei muncii.

 d.  Reducerea cu 20% a cotizaţiei variabile pentru societăţile de expertiză contabilă şi de contabilitate care au un număr de 11 - 20 angajaţi cu  contracte potrivit legislaţiei muncii.

 e.  Reducerea cu 25% a cotizaţiei variabile pentru societăţile de expertiză
contabilă şi de contabilitate care au un număr de peste 20 angajaţi cu
contracte potrivit legislaţiei muncii.

 f.   Reducerea cu 50% a cotizaţiei fixe datorate de experţii contabili şi de contabilii autorizaţi care au calitatea de asociaţi, acţionari şi/sauangajaţi cu contracte potrivit legislaţiei muncii, în cadrul societăţilor de expertiză contabilă/contabilitate, membre ale Corpului , si care nu desfasoara activitati individuale( pe cont propriu).

 

Măsuri pentru stimularea tinerilor profesionişti contabili

 

Tinerii profesionişti contabili membrii CECCAR beneficiază în primii 2 ani de la data înregistrării în Tabloul Corpului de următoarele facilităţi:

a.   Scutirea de la plata taxelor pentru cursurile organizate în cadrul Programului Naţional   de dezvoltare profesională continuă.

b.   Scutirea de la plata cotizaţiei variabile.

In aplicarea măsurilor de la lit.A de mai sus se stabilesc următoarele:

 

I.   Interpretare

 1. Primul an de activitate" la care se face referire la Cap.l, pct.1, lit.a şi la Cap.l, pct.2, lit.a se înţelege anul în care are loc înregistrarea la Registrul Comerţului, dacă aceasta a avut loc în perioada 1 ianuarie - 30 iunie a anului sau anul următor înregistrării dacă aceasta a avut loc după 1 iulie a anului de înregistrare

                     2.Grupul sau Holding-ul de societăţi membre CECCAR au semnificaţia stabilită prin legislaţia în vigoare, cu precizarea că din Grup pot face parte şi societăţi ale altor profesii (avocaţi, IT, UNEVAR şi UNPIR) şi trebuie înregistrat în evidenţele Corpului.

3. Documentele pe baza cărora se stabilesc cotizaţiile variabile sunt balanţele contabile pentru persoanele juridice şi raportările prevăzute de legislaţia în vigoare sau declaraţiile proprii (Rapoartele de activitate) în cazul persoanelor fizice. 

II. Data aplicării

 

 Prezentele Norme intră în vigoare pe data aprobării acestora de către Conferinţa Naţională.

Pe data intrării în vigoare a prezentelor Norme se abrogă prevederile Notei nr.5186/21 martie 2005 aprobate prin HCN nr.53/26 martie 2005 şi orice dispoziţie contrară.

Odată cu intrarea în vigoare a prezentelor Norme se abrogă prevederile pct.3 alineatul 1 din Cap.II al Metodologiei aprobată prin Hotărârile Conferinţei

Naţionale nr.49/2001 şi nr.60/2008, iar alineatul 2 al pct.3 din Cap.II al aceleiaşi Metodologii se modifică şi va avea următorul conţinut:

„Membrii Corpului care sunt asociaţi, acţionari şi/sau salariaţi în societăţi de expertiză contabilă/contabilitate care desfăşoară activităţi individuale au obligaţia de a plăti cotizaţiile profesionale (fixe şi variabile) aferente activităţilor prestate. Aceste activităţi vor face obiectul unor Rapoarte de activitate separate de Raportul depus pentru societatea în care membrul respectiv îşi desfăşoară activitatea în una din calităţile menţionate mai sus".

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNICAT IMPORTANT  IN ATENTIA MEMBRILOR

Dezvoltarea profesionala continua este aplicabila tuturor profesionistilor contabili indiferent de sectorul sau de marimea afacerii în care activeazã deoarece:
a.  toti profesionistii contabili au obligatia etica de a-si proteja clientii, angajatorii si pe toti detinatorii de interese relevanti si trebuie sa-si demonstreze abilitatea de a-si exercita responsabilitatea intr-o maniera competentã;
b.  profesionistii contabili din toate sectoarele detin pozitii importante care implicã raportarea financiara, responsabilitatea publica si mentinerea increderii publice;
c. publicul incepe prin a avea incredere in moralitatea profesionala a profesionistului contabil; orice lipsa de competenta sau comportament lipsit de etica al unui profesionist contabil are aceleasi consecinte asupra reputatiei profesiei indiferent de
sectorul in care activeaza sau de rolul jucat;
d. toate sectoarele economiei sunt afectate de mediul in rapida schimbare si de nevoia de adaptare a planurilor strategice sau de afaceri ale entitatilor care se bazeaza pe competenta profesionistului contabil;
e. angajatorii din orice sector de activitate, cand angajeaza profesionisti contabili, se bazeaza, cel putin într-o anumita masura, pe moralitatea profesionala ca semn al competentei profesionale.
    Astfel, fiecare profesionist contabil este obligat:
a. sa urmeze cel putin 120 de ore de activitate sau unitati echivalente de dezvoltare profesionala într-o perioada de 3 ani, din care 60 de ore sau unitati echivalente sa fie verificabile; o unitate echivalenta de dezvoltare profesionala reprezinta o ora de învatare în clasa sau echivalentul sau substantial (timpul petrecut într-o activitate);
b. sa urmareasca si sa masoare activitatile de invatare pentru a indeplini cerintele de la litera (a);
c. sa demonstreze mentinerea si dezvoltarea competentelor relevante oferind periodic dovezi ca au fost verificate obiectiv de o sursa competenta si au fost masurate folosindu-se o metoda de evaluare a competentei.
   
Conform Hotararii nr. 09/157 a Consiliului Superior al CECCAR, din 24 iulie 2009, s-a stabilit un tarif unic pentru pregatirea profesionala confom PNDPC de  10 lei pe oră pentru fiecare membru – expert contabil şi 8 lei pe oră pentru fiecare membru – contabil autorizat, pentru cele 40 ore prevăzute prin standardul profesional nr. 38 ca obligaţii anuale de educaţie profesională sub îndrumarea şi controlul organismului profesional.
Plata tarifelor pentru obligaţiile anuale de educaţie profesională se face înaintea începerii fiecărui curs dar nu mai târziu de 31 decembrie şi constituie dovadă pentru îndeplinirea condiţiei de acordare a vizei de lucru pe anul următor în înţelesul Normelor 1500/2009 (cap.V, art. 23 lit.a şi f) aprobate prin art. 5 din Hotărârea Consiliului Superior al Corpului nr. 09/145/2009.
Tarifele unice prevăzute se referă la membrii Corpului indiferent de disciplina pentru care aceştia au optat şi numai la obligaţiile de educaţie continuă prevăzute în Standardul profesional nr. 38 (40 ore CPD / an).

Programul  National de Dezvoltare Profesionala Continua .pdf

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009