Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Mehedinti
Eventualele nerespectari a normelor profesionale de catre membrii CECCAR intra in competenta de solutionare a Comisiei de disciplina ce activeaza la nivelul filialei si care are in componenta sa expertii contabili: dnul - Stiuca Florin-presedinte , d-nul Chisalescu Ion- membru, dl. Dumitrele Dorin - membru, dl Boruga Florin - membru , dl. Veselu Leonard Sebastian-membru.

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009