Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Mehedinti
 

 Conform Hotararii nr.19/491 din 18.01.2019 al Consiliului Superior CECCAR s-a aprobat mentinerea facilitatilor financiare acordate membrilor Corpului pentru plata cotizatiei, valabile  si in anul 2019, astfel,

Membrii Corpului care îşi îndeplinesc obligaţia de plată a cotizaţiei pentru anul 2019 până la data de 28 februarie 2019, inclusiv, vor plăti cotizaţia fixă după cum exercita profesia fiecare, conf. tabelului mai jos :

v  Persoane fizice

CATEGORIA

platita pana la 28.02.2019

platita dupa 28.02.2019

platita dupa 30.09.2019

platita dupa  01.01.2020

-EC-

experti contabili liberi profesionisti / angajati,  cu viza si parafa anuala

700

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

majorari de 0,01% pe zi intarziere

                                  -ECDL-

experti contabili adm/asociati societate membra C.E.C.C.A.R. cu viza si parafa anuala

600

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

majorari de 0,01% pe zi intarziere

                                 -ECDA-

experti contabili adm/asociati societate membra C.E.C.C.A.R., cu viza dar fara parafa anuala

500

600

 penalitate 25% din cotizatia fixa

majorari de 0,01% pe zi intarziere

                                 -ECNA-

experti contabili angajati fara viza anuala de exercitare a profesiei, fara parafa

500

600

 penalitate 25% din cotizatia fixa

majorari de 0,01% pe zi intarziere

                                 -ECSE-

experti contabili angajati cu norma intreaga exclusiv in cadrul unei societati membra C.E.C.C.A.R. fara viza anuala, fara parafa

400

500

 penalitate 25% din cotizatia fixa

majorari de 0,01% pe zi intarziere

                                -ECO-

membrii de onoare

scutit

scutit

x

x

                                -CASM-

contabili autorizati liberi profesionisti / angajati cu viza si parafa anuala

570

670

 penalitate 25% din cotizatia fixa

majorari de 0,01% pe zi intarziere

                                -CASMDA-

contabili autorizati adm/asociati societate membra CECCAR, cu viza si fara parafa anuala

300

400

 penalitate 25% din cotizatia fixa

majorari de 0,01% pe zi intarziere

                                -CASMA-

contabili autorizati angajati fara viza anuala de exercitare a profesiei, fara parafa

300

400

 penalitate 25% din cotizatia fixa

majorari de 0,01% pe zi intarziere

                                - CASMSC-

contabili autorizati angajati cu norma intreaga exclusiv in cadrul unei societati membra CECCAR, fara viza anuala, fara parafa

250

350

 penalitate 25% din cotizatia fixa

majorari de 0,01% pe zi intarziere

membrii aflati in imposibilitatea exercitarii profesiei, respectiv: concediu crestere si ingrijire copil si angajati in afara Romaniei (documente justificative)

150

250

 penalitate 25% din cotizatia fixa

majorari de 0,01% pe zi intarziere

                  - MIE/MIC-

membrii inactivi persoane fizice - depunere adeverinta de incompatibilitate, anual

150

250

 penalitate 25% din cotizatia fixa

majorari de 0,01% pe zi intarziere

 

v  Societati

 

COTIZATIE FIXA SOCIETATI EXPERTIZA CONTABILA / CONTABILITATE

COTIZATIE FIXA

COTIZATIE FIXA - achitata dupa 30.09.2019

COTIZATIE FIXA - achitata dupa  01.01.2020

CIFRA DE AFACERI AN ANTERIOR PESTE  100.000 EURO - ultimul curs de schimb valutar BNR

800

 penalitate 25% din cotizatia fixa

majorari de 0,01% pe zi intarziere

CIFRA DE AFACERI AN ANTERIOR SUB  100.000 EURO - ultimul curs de schimb valutar BNR

700

 penalitate 25% din cotizatia fixa

majorari de 0,01% pe zi intarziere


2.  Membrii Corpului  (PF si PJ) care isi indeplinesc integral obligatia de plata a cotizatiei  pentru anul 2019 pana la data de 28 februarie 2019, inclusiv, vor plati cotizatia variabila  0,75%.  (dupa acest termen se calculeaza 1,2%)

 Formularul de Raport de activitate PJ si PF inca nu este disponibil. 

3.  Alte facilitati

Pentru stimularea dezvoltarii profesionale a tinerilor profesionisti contabili, membrii CECCAR, respectiv persoanele pana la limita varstei de 35  ani se stabilesc,in conditiile platii integrale si in termen a cotizatiei fixe, urmatoarele facilitati:

●  in primii 2 ani de la data inregistrarii in Tabloul Corpului beneficiaza de scutirea de la plata cotizatiei variabile in conditiile in care in aceasta perioada isi exercita profesia:

·         individual si/sau

·         prin societate

o   in care este asociat unic si administrator sau

o   in care toti expertii contabili/contabilii autorizati, asociati/actionari si administratori se incadreaza in prevederile prezentului articol.

● Membrii cu handicap grav sau accentuat definit conform Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sunt scutiti de la plata cotizatiei fixe, pe baza de cerere aprobata in Biroul Permanent al Consiliului Superior incepand cu data inregistrarii cererii.

● Membrii aflati in incapacitate temporara de munca, dovedita conform legii, pentru o perioada mai mare de 3 luni consecutive sunt scutiti de la plata cotizatiei proportional cu perioada de incapacitate de munca pentru anul curent, pe baza de cerere aprobata in Biroul Permanent al Consiliului Superior, incepand cu data inregistrarii cererii.

 4. Plata

Termenul scadent de plată a cotizaţiilor fixe şi variabile este 28 februarie 2019. Stingerea datoriilor se face întotdeauna în ordinea vechimii acestora.

 _________________________________________________________________________________________

 In atenția membrilor și stagiarilor

Vă comunicăm că puteți contacta filiala și la numărul de mobil 0725001533 -persoana de contact Firulescu Simona-șef birou evidență Tablou
E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009