raportul Cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie 2019

Leave your comment