Rezultate examen aptitudini, sesiunea ordinară martie 2021

Rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea ordinară din 12-14 martie 2021 poate fi consultat la următorul link-https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/04/Rezultate-examen-aptitudini-categoria-expert-contabil.pdf   

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până vineri, 02 aprilie 2021, ora 12.00.

 

Contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mail la filiala unde s-a susținut examenul, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

În cazul solicitării de recorectare a lucrării, ca urmare a contestațiilor depuse, prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR au fost aprobate următoarele taxe:

Pentru categoria experți contabili:

  • În cazul solicitării recorectării intregii lucrării, respectiv a celor 3 probe taxa de recorectare va fi de 90 lei, la care se adaugă TVA;
  • În cazul solicitării recorectării a două probe taxa de recorectare va fi de 60, la care se adaugă TVA.
  • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 30, la care se adaugă TVA;

  Candidații care au obținut minimum nota 6 la cel puțin una din probele susținute în cadrul sesiunii ordinare din martie 2021, vor putea susține, în cadrul sesiunii extraordinare din 28-30 MAI 2021 doar probele pentru care optează (una, doua sau trei probe). În această situație media se va calcula ca medie artitmetică a ultimelor note obținute la probele de examen.

Pentru a veni în sprijinul candidaților care se vor participa la sesiunea examenului de aptitudini, sesiunea extraordinara din perioada 28 – 30 mai 2021, CECCAR va organiza o serie de cursuri de pregătire online. Cursurile de pregatire vor fi gratuite pentru persoanele care se inscriu la sesiunea extraordinara din perioada 28 – 30 mai 2021. Graficul cursurilor de pregătire va fi anunțat în timp util.

Leave your comment