Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Bosoancă Iulian Cristian Stuparu Elena Firulescu Catalin Nicolae Andridan Georgeta

Birou permanent

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Bosoancă Iulian Cristian Stuparu Elena

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Tiuca Emil Costinel Stiuca Florin Badea Alina Maria
Dumitrele Dorin Taerel Constantin
Petrescu Consuela Georgetra Geru Aurelia
Zanfir Victor Mantog Petru Ioan
Cimpoeru Doru

Comisia de cenzori

Membru titular
Răducu Ecaterina

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Bosoancă Iulian Cristian Tiuca Emil Costinel
Filip Mirela Benedicta
Lițoiu Mariana
Firulescu Catalin Nicolae
Stiuca Florin

Executivul filialei

Persoana cu atributii de coordonare a filialei, şef birou evidență Tablou Sef birou administrativ și casierie
Firulescu Simona Popescu Claudia

Auditor

Auditor de calitate
Filip Mirela Benedicta