Dezvoltare profesionala

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, art.3 lit g) ”Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (…) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC.”

Potrivit art. 1 pct. A.1 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, “în baza cotizaţiei anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă”.

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.

Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, ediţia a IV-a, revizuită

CECCAR organizează diferite forme de educaţie pentru profesioniştii contabili prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Profesionala Continuă la nivelul celor 42 de filiale teritoriale ale Corpului.

Conform Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă în activitate, toţi profesioniştii contabili sunt obligaţi să efectueze orele de pregătire profesională necesare obţinerii  vizei anuale la disciplinele prevăzute în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă.

Profesioniştii contabili membrii CECCAR sunt obligaţi, la acordarea vizei anuale, să completeze o declaraţie pe propria răspundere în ce priveşte respectarea normelor de deontologie profesională şi frecventarea cursurilor de pregătire profesională organizate de filială sau instituţiile, respectiv organismele profesionale recunoscute de CECCAR.

Informaţiile despre organizarea cursurilor de pregătire profesională şi despre Calendarul cursurilor le puteţi găsi prin contactarea filialelor CECCAR.

Vă comunicăm că începând cu data de 26 ianuarie 2021 putem organiza cursuri de pregătire profesională pentru membri, cursuri ce se vor organiza ca și anul trecut în sistem online, folosind platforma ZOOM.us.

Astfel, intenționăm să organizăm  cursul cu tema Noutăți fiscale 2021. Măsuri destinate mediului de afaceri. Tratamente fiscale în contextul COVID-19” în cadrul căruia vor fi abordate subiecte de actualitate, precum:

  • Impozitarea societăților comerciale;
  • Impozitarea persoanelor fizice;
  • TVA;
  • Procedura fiscală;
  • Prelungirea aplicării măsurilor destinate angajaților și angajatorilor și pentru 2021.

 Pentru ca filiala să organizeze cursul  seriile de cursanti trebuie să fie de minim 150 de persoane si maxim 200.
Vă comunicăm mai jos link-ul de înscriere , cu precizarea ca participarea la curs este conditionată de completarea formularului de înscriere disponibil in link-ul de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkOk-rUZqZSyUmleLr3fUBD7J_ZGxBB9BtBIe4w6BLHYhr3Q/viewform?usp=sf_link

În funcție de confirmările de participare o să vă comunicăm data organizării cursului și lectorul care va susține cursul.
Data până la care vă puteți înscrie este  01 februarie 2021. 
Cursul este echivalent cu 10 ore CDP.
Vă multumim si asteptam inscrierea dumneavoastră într-un număr căt mai mare pentru a putea organiza cursul.

Referitor la pregătirea profesională anuală necesară obținerii vizei de exercitare a profesiei în anul 2020, vă comunicăm că toți membrii trebuie să parcurgă orele de formare profesională pentru anul 2019 (40 ore/an).

  • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali (CCF), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 10 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 30 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
  • Membrii CECCAR care au efectuat în anul 2020 ore de pregătire profesională ca membrii ai Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), nu pot beneficia de echivalarea acestora în vederea obținerii vizei de exercitare a profesiei pentru anul 2021, în acest sens fiind necesară parcurgerea orelor de pregătire profesională în cadrul CECCAR.