Examenul de aptitudini

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală;
 • două fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar cu şina şi se depune la filiala de domiciliu.

 • Examen de aptitudini , sesiunea 12-14 martie 2021
 • Examen de aptitudini sesiunea 29-30 mai 2021
 • Examen aptitudini, sesiunea 18-20 SEPTEMBRIE  2020
  • Pentru a veni în spijinul candidaților care nu au reușit să promoveze Examenul de aptitudini din sesiunea iulie 2020, având în vedere situația generată de virusul COVID-19, CECCAR va organiza o sesiune extraordinara a Examenului de aptitudini în luna septembrie 2020 cu aplicarea urmatoarelor masuri:

  - pentru candidatii care nu au promovat sesiunea iulie 2020 reducerea taxei de participare la 550 de lei pentru categoria expert contabil si 375 de lei pentru categoria contabil autorizat

  - pentru candidații care au obținut nota 7 doar la o probă din sesiunea iulie 2020 achitarea taxei de participare de 450 de lei pentru candidații la categoria expert contabil si 300 de lei pentru candidații la categoria contabil autorizat

   

  • Candidații care nu au  promovat sesiunea iulie 2020 a examenului de aptitudini vor beneficia de un program de formare gratuit la inceputul lunii septembrie 2020. Vom reveni cu informații în ceea ce privește orarul programului de formare.

   

  • Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați care se vor înscrie la sesiunea septembrie 2020.

 

 

 • Având în vedere contextul crizei generate de pandemia de SARS-CoV-2 care a condus momentan la imposibilitatea de a organiza Examenul de aptitudini in cadrul filialelor CECCAR conform Calendarului stabilit pentru anul 2020, va informam ca urmarim in permanenta comunicările oficiale ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum si procedurile care vor fi luate de autoritati referitoare la modalitatea de organizare a evaluarii elevilor (Examen de Capacitate, Bacalaureat, etc.) si va vom aduce la cunostinta in timp util detaliile cu privire la modalitatea de organizare si desfasurarea a examenului in urmatoarea perioada.
 • Examenul de aptitudini (sesiunea extraordinară) se va organiza în zilele de 9 noiembrie 2019 (proba scrisă) şi 16 noiembrie 2019 (proba orală).

In data de 09 noiembrie 2019 se va desfasura proba scrisă şi în data de 16 noiembrie 2019 proba orală.
Pentru susținerea Examenului de aptitudini, sesiunea noiembrie 2019, se pot înscrie stagiari care se încadreaza în perioada de 3 ani de la finalizarea stagiului (daca sunt stagiari care depășesc cei 3 ani și maxim 5 ani de la finalizarea stagiului situația se supune spre aprobare Consiliului superior al CECCAR).


 • Examenul de aptitudini se va organiza, pentru stagiarii care finalizează stagiul în anul 2019, în perioada ianuarie-februarie 2020.

 

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat