Termen depunere dosar examen aptitudini sesiunea martie 2021

Avand in vedere organizarea examenului de aptitudini din sesiunea 12 – 14 martie 2021, va comunicăm ca puteti depune dosarul de inscriere pentru aceasta sesiunea pana la data de 01.03.2021.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune un dosar cuprinzând:

  • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie in cazul in care ati sustinut examenul de acces sau adresa primita de la CECCAR privind echivalarea examenului de acces cu master;
  • copie a diplomei de studii economice superioare,  recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
  • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului, atasata email-ului;
  • copie a actului de identitate (BI/CI);
  • copie certificat de casatorie, certificat de nastere in cazul in care diploma este emisa pe numele avut inainte de casatorie;
  • certificat de cazier judiciar;
  • adeverință medicala medic neurolog sau psihiatru;
  • două fotografii tip BI/CI.
  • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) în contul filialei.
  • Contul filialei este:

 

RO10BTRLRONCRT0V2581561B CUI RO7426179

 Vă rog să confirmați primirea email-ului.

Leave your comment