Informare auditare expertize în  data de 02.05.2024

Vă informăm că în data de  02.05.2024, auditorul de calitate al filialei este în concediu de odihnă. Menționăm ca în aceeiași dată si auditorul de calitate din cadrul direcției de specialitate a  Corpului se va afla în concediu. Astfel că în această dată nu se poate asigura desfășurarea activitătii cu privire la auditarea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară,potrivit procedurii speciale.Pentru respectarea termenului de depunere al lucrărilor ,expertii contabili judiciari vor putea prezenta rapoartele de expertiza contabilă, începând cu prima zi lucratoare după sărbatorile pascale,respectiv 07.05.2024.

Leave your comment