Informare auditare expertize in perioada 03.06.2024-21.06.2024

Vă anunțam că în perioada 03.06.2024-21.06.2024 ,auditorul de calitate al filialei este în concediu de odihnă. În vederea asigurării continuității acestei activități , pentru auditarea lucrărilor de expertiză contabilă, se va proceda astfel: -experții contabili vor prezenta expertiza la filială, urmând ca filială să o transmită direcției de specialitate din cadrul CECCAR (Departamentul de urmărirea aplicării normelor profesionale și auditului de calitate), potrivit Hotărârii nr.23/726 a Consiliului Superior al CECCAR din 15.03.2023.Având în vedere că auditarea se face la Bucuresti, vă rugăm ca depunerea la sediu filialei a expertizei contabile însoțită de declarația de independență, să se facă cu cel putin 10 zile înainte de termenul stabilit de instanță pentru depunerea raportului. După auditare veți fi contactați de filială pentru a vă ridica expertiza conținând viza auditorlui de calitate al filialei București.

Leave your comment